!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sopsuganläggning - GA:99

I anläggningen ingår alla anordningar som erfordras för anläggningens funktion, såsom lagringstankar, inkastanordningar med inkastluckor, sopsugledningar, rensluckor, sektioneringsventiler, styrsystem och dockningsstation för sopsugbil förlagd i biltunneln.

Avsikten är att sopsugsystemet skall byggas ut för att betjäna samtliga fastigheter inom området utom Sicklaön 37:28 Höjden, Sicklaön 37:5 Stora Kvarnen och Sicklaön 37:2 Danviks hospital.

 

Brf. Östra Saltsjöns andelstal för utförande och drift är 11,4% av sopsuganläggningen.