!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Kommunikationsnät - GA:100

Den stora gemensamhetsanläggningen är kommunikationsnät som omfattar;

 

  • Körvägar inklusive tunneln

  • Parkeringsplatser på mark för gästparkering

  • Allmänna kommunikationsytor,såsom torg, gångstråk samt kaj, dock ej gång- och cykelvägen som går utmed kajen.

  • Hiss mellan områdets högre och lägre nivå samt för garaget inom

  • Utsikten 2.

  • Park och grönområden.

  • Lekplatser inom allmänt tillgängliga områden.

 

I anläggningarna ingår alla anordningar som erfordras för anläggningarnas funktion, såsom beläggningar, belysning, avvattningsanordningar, skyltar, växter, träd, lekanordningar samt byggnad, inredning och installationer för miljöstation.

 

Brf. Östra Saltsjöns andelstal för utförande och drift är 5,0% av Saltsjöqvarnsområdet.